Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Mời bạn đọc báo

  DU LỊCH BỐN PHƯƠNG

  Ảnh ngẫu nhiên

  Nhung_Dieu_ky_la_360p.flv Keo_co_vo_dich_the_gioi_2_360p.flv Dan_Ocgan.swf NgayKhaiTruong__Sang_tac_Minh_Trang.mp3 EmYeuGioHocHat.mp3 01nguoi_thay__ST_Nguyen_Nhat_huy.mp3 Bai_Hat_Tang_Thay_.mp3 B_i_ca_hy_v_ng__NSND_L__Dung.flv Phuongvimuahoakyniem31.jpg Nhung_dieu_thay_chua_ke__Doan_Trang_NCT_2724632111.mp3 KhiTocThayBacTrang.mp3 Proud1.mp3 Ngo_Gia_Tu_School__Eakar__Daklak__Powered_by_Discuz.mp3 Lacongai.mp3 ChangTraiThang121.mp3 Chieclacodon.mp3 NgoiNhaHanhPhuc2.mp3 Pipi.jpeg

  Điều tra ý kiến

  Theo bạn trang Web của trường THCS Trần Phú:
  Hữu ích
  Tàm tạm
  Thường
  Không có tác dụng

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (quanghuy60tp@gmail.com)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KH. BDTX Nhà trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Quang Huy (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:56' 26-04-2013
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 77
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT EAKAR
  TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
  Số:01/KH-BDTX                                EaKar, ngày 25  tháng 04  năm 2013                                          
   
  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
   
  Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên trung học phổ thông;
  Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
  Trường THCS Trần Phú xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 như sau:
  1. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên :
   Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
   Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
  2. Đối tượng bồi dưỡng :
   Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy và công tác tại trường.
  3. Nội dung:
             a.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
             Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
  (Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS )
             b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
  - Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương, phối hợp với các dự án (nếu có) do Sở GD&ĐT, Phòng GD-ĐT quy định cụ thể theo từng năm học
  c.Nội dung bồi dưỡng 3: (Tự chọn) 60 tiết/năm học/giáo viên.
       Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp liên tục của giáo viên THCS (41 mô đun)
  Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên chọn một số modun để tự bồi dưỡng sao cho đủ 60 tiết/giáo viên

  4. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:
  Thực hiện qua 3 hình thức: tự học, học tập trung, học từ xa, kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thực hành, thực nghiệm...
  + Bồi dưỡng tập trung ( do Phòng GD&ĐT tổ chức)
  + Cá nhân tự chọn các mô đun cần thiết ở nội dung 3;
  + Sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, cụm chuyên môn tổ chức.

            5. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên :
  Thực hiện theo chỉ đạo và hướng dẫn của ngành.

  6- Kế hoạch cụ thể :
  - Tháng 3/2013: Học tập, quán triệt Thông tư số 31/2011/ TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Chương trình BDTX và thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  - Tháng 04/2013
  - Giáo viên lập kế hoạch cá nhân, đăng kí mô đun tự bồi dưỡng cho tổ trưởng, nộp BGH trước ngày 20/04/2013
  - Xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị để gửi phòng ngày 25/ 04/2013
  - Từ tháng 5/2013 đến tháng 7/2014
  Thực hiện các nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch
  - Tháng 8/2014: Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX
      9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  +  Trách nhiệm của Trường
  - Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của  nhà trường
  - Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn.
  - Quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn.
   
  Gửi ý kiến